Er wordt ieder jaar gestreden om een vereniging wisselbokaal. Om als vereniging hier aan mee te doen, moeten er minstens 5 teams zijn ingeschreven. Zogenaamde gastteams zijn uitgesloten voor het verenigingsklassement. De gastteams strijden wel mee voor de teamoverwinning in de finalepoules. De stand wordt bepaald door het gemiddelde aantal punten per team. Alle behaalde punten worden daarbij opgeteld en gedeeld door het aantal deelnemende teams van de betreffende vereniging. De wijze van de puntentelling is op de website terug te vinden.
 
Veldbezetting
Het aantal spelers op het veld is per team:
 4 veldspelers + 1 keeper ( JO19, JO17, MO17, JO15, MO15, JO13, MO13)
 5 veldspelers + 1 keeper ( JO11, MO11)
 5 veldspelers + 1 keeper ( JO9)
 4 veldspelers zonder keeper ( JO7 competitie in Eenrum)
 
Algemene regels
1. Spelers ( met uitzondering van de keeper ) mogen maar in 1 team spelen. Aan de verenigingen wordt gevraagd hier eerlijk mee om te gaan om competitievervalsing tegen te gaan. De Wintercup organisatie zal binnengekomen klachten hierover behandelen en niet nalaten eventuele bewezen overtredingen op deze regel te bestraffen met strafpunten. Het is toegestaan om bij te weinig spelers vanuit een lager team te lenen en na toestemming van de coördinatie maximaal 1 persoon van een hoger team in te zetten.
2. De deelnemende teams dienen een half uur voor hun eerste wedstrijd aanwezig te zijn.
3. Indien de weersomstandigheden slechts zijn is code rood van de KNVB de richtlijn om de competitie af te lasten. De organisatie zal dan een inschatting maken voor een indeling van de vervolgcompetitie. Inhalen is dan niet mogelijk.
4. Indien teams niet komen opdagen zal in de uitslagen een 3-0 verlies worden opgenomen op het uitslagenformulier. Dit zal ook in de finalepoules worden opgenomen, ongeacht de werkelijke uitslag. Het is dus van belang om altijd met een representatief team te verschijnen, anders wordt de gehele vereniging benadeeld in het puntenklassement.
5. Bij vernielingen door spelers wordt ( indien duidelijk aanwijsbaar) de betreffende vereniging aansprakelijk gesteld voor de kosten. Indien het niet of niet volledig is aan te tonen wie er verantwoordelijk is, zullen de kosten moeten worden gedragen door alle verenigingen. Leiders van teams wordt verzocht hierin de verantwoordelijkheid te nemen en spelers hierop te wijzen.
6. Speciale aandacht moet worden besteed aan het spelen met het juiste schoeisel. In alle zalen zal worden gecontroleerd of er op schoenen met zwarte en/of andere aflatende zolen of met smerige schoenen wordt gespeeld. De betreffende spelers mogen dan niet op het speelveld verschijnen.
7. Elke vereniging dient zelf voor de uitdeling van de wedstrijdschema’s aan hun teams te zorgen.
8. Elke vereniging dient wedstrijdcoördinatoren en scheidsrechters, ballen en hesjes te leveren bij de door hen te coördineren wedstrijden.
9. Alle wedstrijden worden gespeeld met een zaalvoetbal, ook wel “plofbal” genoemd.
10. Er wordt gedurende de poulewedstrijden niet van speelhelft gewisseld.
11. Het eerstgenoemde team speelt, vanaf de wisselbank gezien, van links naar rechts of indien er een scorebord staat als thuis en uit.
12. Het eerstgenoemde team speelt, indien nodig, in reserveshirts of hesjes en heeft de aftrap.
13. Indien door bijzondere weeromstandigheden wedstrijden vervallen zal de organisatie de vervolgindeling vaststellen.
 
Basis spelregels
1. De doelverdediger moet onderscheidende kleding dragen.
2. Er mag onbeperkt en op elk moment worden gewisseld.
3. Een wisselspeler mag pas het veld betreden als de te wisselen speler het veld heeft verlaten. Een overtreding hierop wordt bestraft met een directe vrije trap voor de tegenstander.
4. Fysiek lichaamscontact is niet toegestaan en wordt met een vrije trap bestraft.
5. Slidingen zijn in de zaal ten strengste verboden.
6. Er wordt, indien de bal buiten de zijlijnen is geraakt, ingetrapt, waarbij de bal bij de intrap stil op de lijn moet liggen.
7. Zodra de zoemer voor de eindtijd start is de wedstrijd afgelopen. Indien de bal dan niet de doellijn heeft gepasseerd telt de goal niet, ook al is het schot gelost.
8. Uit een intrap kan nooit rechtstreeks worden gescoord, voor het overige geldt dat er uit elke positie van het veld kan worden gescoord.
9. Een keeper mag de bal alleen rollend of gooiend weer in het spel brengen.
10. Drop kicks zijn niet toegestaan.
11. Na het door de keeper in het veld brengen van de bal mag hij deze direct met de voet aanraken.
12. Zonder tussenkomst van een tegenstander is het de keeper echter niet toegestaan de bal weer in de handen nemen.
13. De keeper mag een terugspeelbal niet in zijn handen pakken.
14. Wanneer de bal het plafond heeft geraakt wordt aan de tegenstander op de zijlijn ter hoogte van de plek waar de bal het plafond heeft geraakt een intrap gegeven.
15. Vrije trappen binnen de doelcirkel worden verlegd naar de rand van de doelcirkel [stippellijn]
16. Intrappen vanaf de zijlijn en uitgooien van de keeper moeten binnen 3 seconden worden genomen.
17. Bij een spelhervatting moet de tegenstander tenminste 5 meter afstand houden.
18. Spelers kunnen voor overtredingen worden gestraft met tijdstraffen van 2 minuten of met een veldverwijzing voor de duur van de rest van de wedstrijd.
19. Het is verboden de zaal te betreden met schoenen met zwarte zolen of andere zolen die eveneens strepen achterlaten.
20. Niet spelende teams en reservespelers moeten zich minimaal 1 meter vanaf de zijlijn opstellen.
 
Teamregels
1. De doelverdediger mag van team (uit dezelfde leeftijdsklasse) wisselen naar een andere poule.
2. Bij een tekort aan spelers is lenen slechts toegestaan van lagere teams.
3. Spelers [maximaal 1] uit hogere teams mogen uitsluitend na toestemming van de coördinatie toegevoegd worden en dienen zoveel mogelijk op reserve geplaatst worden.
4. Het is niet toegestaan dat teams eigen voetballen meenemen in de kleedruimten of de zalen.
 
Eindstand
In alle reglementair onvoorziene gevallen beslist uitsluitend de toernooicommissie (coördinatie).
Bij het bepalen van de eindstand in alle poules wordt de volgende rangvolgorde aangehouden:
1. aantal behaalde punten
2. doelsaldo
3. meest gescoorde doelpunten
4. loting door de organisatie